logo
Referensobjekt Projektbilder Tjänster Miljöplan Kontakt
Genomförda Projekt:
- Collage
- Kv Stettin 4
- Tobaksmonopolet
- Lidl 6 butiker
- Swedish Match HK
- Mauritsberg
- Kv Sparbössan
- Ektorp
Pågående Projekt:
- Locum Mejeriv. 3
- Logica
- Skepparg. 51
- Södernäsuddsv. 5
- Lilljeholmstorget
- Registerv.
aaa
projekt_img
Målsättning:
Ängby Byggnads skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Leverantörer:
Ängby Byggnads väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljöaspekten.

Avfall
:
För att nedbringa mängden spill på enskilda objekt, genomförs noggranna uppmätningar av aktuella ytor. Eventuellt spill av återvinningsbara produkter källsorteras direkt på arbetsplatsen. Ängby byggnads verkar aktivt gentemot beställare för att få möjlighet att källsortera avfall, på varje enskild arbetsplats, mot leverantörer för att få till stånd ett fungerande retursystem av råvaruspill. Allt emballage källsorteras.

Transporter:
Ängby Byggnads strävar i varje enskilt objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastningsfördelar maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt att material beställs i så exakta mängder.

Stora projekt:

stadshuset
Stadshuset
södernäsuddsv
Södernäsuddsväg
maritsberg
Maritsbegs visningshus
© Ängby Byggnads AB 2009